Vážení obchodní partneři,

rádi bychom vás informovali o skutečnosti, že naše společnosti zavedly a udržují systém managementu kvality splňující požadavky dle ČSN EN ISO 9001:2009.


Certifikáty


ALLCONS Industry s.r.o.

jsme společnost, která poskytuje komplexní služby v oboru projekce a realizace ocelových konstrukcí zejména v oblasti technologických konstrukcí pro energetický, chemický
a ocelárenský průmysl a v neposlední řadě také občanských staveb.

Součástí nabídky projekčních prací je také návrh 3D potrubních systémů především v energetickém odvětví.

Aktivity firmy zahrnují vše od přípravy studie po dodávku a realizaci:

• Návrhy, statické a dynamické posouzení ocelových a betonových konstrukcí

• Projekční a dílenská dokumentace

• Výroba ocelových konstrukcí

• Autorský dozor výroby

• Montáž ocelových konstrukcí

• Kompletní stavební dozor